Välkommen

Vi som sitter i Föreningen NVC i Sveriges styrelse har efter noggrant övervägande bestämt oss för att avsluta föreningen. När föreningen startade 1989 så var den ett svar på ett intresse och en önskan om att bidra till spridningen av NVCs värderingar. Sedan starten har vi på ett lågmält sätt verkat från den intentionen och tyckt om den enkla formen där vi haft ett utbyte och kunnat informera och bjuda in till en del evenemang. Medlemmarnas bidrag  har också gjort det möjligt för Sverige att stödja den internationella spridningen av NVC, te x i Ryssland, Öst Europa, Sri Lanka och Colombia.

Utvecklingen av informationsflödet ger nya möjligheter och vi märker att föreningsformen inte längre stöder på samma sätt som tidigare. Därför beslutade årsmötet att avsluta föreningen och kommer att stänga ner hemsidan under sommaren 2015.

Vi fortsätter att vara verksamma med spridningen av NVC och hoppas att vi ska hitta nya kontaktvägar.  En möjlighet att hitta aktiva tränare är via cnvc.se som är portalen för de certifierade NVC-tränarna i Sverige. Det finns också grupper på Facebook och LinkedIn mfl som kan vara av intresse.

Vi vill passa på att tacka för ert visade intresse, och särskilt tacka er som varit medlemmar och på det sättet stöttat hemsidan och våra aktiviteter.

Styrelsen FNVC i Sverige – Stockholm den 6 april 2015
Aurora Sparre, Joakim Svahn, Ola Tornberg, Ingrid Wahlborn, Towe Widstrand